Civil Impact Akadémia 2020

Profilképzés civil szervezetek számára

Képzési összefoglaló

civilimpact akademia logo final 01

 

A Civil Impact Akadémia alapgondolata

A Civil Impactnél partnerségeket hozunk létre: gyümölcsöző, felelős, etikus partnerségeket non-profit és for-profit szervezetek között. Munkánk során az a kérdés hajt bennünket, hogy hogyan tudnánk a civil célokat vállalati célokká alakítani. Ez egy többrétegű cél: egyrészt minden fél számára előnyös helyzetet teremt, másrészt a nonprofit küldetések megvalósulásával társadalmi szinten is jelentős hatás érhető el.

A partnerségek valós előrelépést hoznak a magyarországi fenntarthatósági törekvésekben, ezért a Civil Impact olyan embereket tömörít, akik változást, fejlődést generálnak szűkebb és tágabb környezetükben, legyenek azok fenntarthatósági döntéshozók, közösségi vezetők, civil aktivisták vagy vállalati innovátorok.

A Civil Impact csapata 2008 óta követi nyomon a magyarországi csr-piac változásait. Folyamatos és intenzív kutatásai révén rálátása van a vállalati csr-stratégiák alakulására, valamint a civil tudásban összpontosuló egyedi értékekre. Rendezvényeink, projektjeink, fenntarthatósági napjaink, tancsadási folyamataink mind azt a célt szolgálják, hogy a két szektor között minél hatékonyabb és előremutatóbb, hosszútávú partnerség alakuljon ki.

Munkánk segítségével létrejövő változást, sikert, közös együttműködéseket, a bennük lévő lehetőségeket öröm látni és megtapasztalni, és azt is, hogy a civil szervezetek egyre jobb és piacképesebb szolgáltatásokat tudnak előállítani. Számos ponton azonban segítségre, iránymutatásra van szükségük stratégiájukat újragondolásához. Ebben a szemléletváltási folyamatban szeretné őket támogatni a Civil Impact csapata egy speciális, a szolgáltató civil szervezet felépítésére törekvő akadémia ismételt elindításával. A Civil Impact Akadémia 2020-ban immáron ötödik alkalommal nyitja meg kapuit a jelentkező civil szervezeti vezetők előtt.

 

A képzés fő stratégiai megközelítése

Hiszünk abban, hogy a civil szektor felé történő tudásátadás akkor lehet sikeres, ha gyakorlati képzéssel is párosul, mely során a piaci viszonyokba, a vállalati működésbe nyerhet betekintést a szervezet. Olyan egyedi mentorprogrammal szeretnénk tehát összekötni képzésünket, melyben vállalati vezetők bevonásával a civil szervezet képviselője folyamatos tanácsadást kap vállalati szakemberektől, és így a számára kitűzött feladat megvalósításában e mentorok nyújtanak neki valós, gyakorlati segítséget.

 

Mindezek alapján a képzés két fő összetevőből áll:

 1. Elméleti alapok elsajátítása a szolgáltató civil szervezet megvalósításához.
 2. Gyakorlati feladat (egy saját civil szolgáltatás kidolgozása és prezentálása) szakmai mentor/coach bevonásával

 

collaboration

 

A Civil  Impact Akadémia induló tervezett létszáma: 12-15 fő

 

hourglass

 

A képzés hossza: 6 hét (5+1 modul, hetente 1 alkalommal) + mentorképzés (3-4 hét)

 

balance

 

A képzés költsége: 50.000 Ft/fő + Áfa 

 

clock

 

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 15. 

 

 

 

  JELENTKEZEM  

 

 

Kiket várunk a Civil Impact Akadémiára?

 • Olyan civil szakembereket és vezetőket, akik tudják, hogy civil szervezeti céljaik eléréshéz szükség van vállalati partnereségekre;

 • azokat, akik hisznek abban, hogy pozícióik erősíthetők vállalati kapcsolatokkal és együttműködésekkel;

 • akik felismerték, hogy a for-profit szektor nem ellenség és szeretnének velük partnerséget kialakítani;

 • és azokat, akik szeretnének vállalati CSR-szakmeberekkel, HR- és kommunikációs vezetőkkel megismerkedni, találkozni.

A Civil Impact Akadémia átfogó céljai

 • A résztvevők elsajátítsák azt a tudást, mely szükséges a piacképes, professzionális alapokra helyezett, szolgáltató civil szektor kialakításához.

 • A szolgáltató civil szektor szemlélet kialakításának elindítása.

 • Segítséget nyújtani a civil szektor számára a szolgáltatási portfólió kialakításához.

 • A résztvevő civil szervezetekkel megismertetni a for-profit szektor sajátosságait, szemléletét, elvárásait.

 • A résztvevő és bevont vállalatok számára bemutatni a civil szektorban rejlő értéket és a működési mechanizmusokat.

 • Találkozásokkal, közös munkával közelíteni egymáshoz a két szektort.

Mindezen célokon keresztül hozzájárulni a civil szektor működésének fenntartásához. 

 

2020-ban is szabadkártya a Good Impactre

A tavalyi évhez hasonlóan a képzés mentor programja során a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt három szolgáltatás automatikusan elnyeri a jogot a Good Impacten való részvételre. A Good Impact fenntarthatósági esemény – mely a civilek és a vállalatok szakmai találkozóhelye – várhatóan 2021. január 28-án kerül megrendezésre a Civil Impact szervezésében, ahol 8 civil szervezet szolgáltatása mutatkozhat be különleges showroomokban a vállalati oldal képviselőinek és értékesítheti szolgáltatását.

 


Az elméleti képzés moduljai

 

 

1. Civil-vállalati együttműködések helye és szerepe a szervezetek életében (2020.szeptember 18. péntek)

 • Civil Impact missziójának megismerése

 • Civil Impact Akadémia képzés menete és céljai

 • Civil-vállalati együttműködés fontossága, létjogosultsága, formái

 • Civil szervezetek sajátosságai, szervezetfelmérés külső-belső technikái

 

A modul által megoldandó probléma:
A képzés tematikájának megismerése, rávilágítani arra, hogy mit jelent szolgáltató civil szervezetnek lenni (amelyek már esetleg egyébként is).
A modul célja:
Az alapozó modul azt tárja fel, hogy milyen a két résztvevői oldal viszonya egymáshoz. Milyen előfeltevések mentén alakítják ki egymásról alkotott elképzeléseiket. Célja felmérni, hogy milyen szemléletmódbeli változásokra van szükség ahhoz, hogy kimozduljanak az eddigi keretekből. Ehhez mind a nonprofit szervezetek öndefiníciójára szükség van, mind pedig annak meghatározására, hogy az egyes vállalatokkal hogyan lehet és miért érdemes tartalmi partnerségben gondolkodni.

 

 

2. Üzleti terv készítésének és a szolgáltatás kialakításának alapvetései (2020. szeptember 25. péntek)

 • Üzleti terv készítésének fejezetei és lépései

 • Gazdasági és pénzügyi tervezés alapjai - éves pénzügyi terv készítése és nyomonkövetése

 

A modul által megoldandó probléma:

A civil szervezetek „profitorientált” szemléletű tudásának, illetve a szolgáltató portfólió kialakításához szükséges gazdasági és pénzügyi tervezés ismeretének hézagai esetleg hiánya.
A modul célja:

Fontosnak tartjuk, hogy a civil szervezet vállalkozásként tekintsen önmagára, hogy megfogalmazott küldetése mentén végzett tevékenységére üzletiesebb szemléletben, szolgáltatásként tekintsen, melynek tervezetten piacot kell teremteni. Általános tendencia, hogy a kreatív ötletek, szakmaiság, nagyívű elképzelések jelen vannak, azok megvalósulásának azonban gátat szab, hogy nincs mögötte számszerűsített, célok szerint tagolt tervezés. Ennek megalkotásához nyújt segítséget ez a modul. Célja, hogy a civil szervezet képes legyen egy gyakorlatban jól használható, logikailag jól felépített terv elkészítésére és ismerje az ehhez szükséges gazdasági és üzleti fogalmakat.
A vállalatok és civil szervezetek együttműködésének kulcsa a megfelelően kialakított szolgáltatás. A modul alkalmával arra is keressük a választ, hogy a tevékenység miként válik szolgáltatássá.

  

 

3. A civil-vállalati kapcsolatok sokrétűsége - a szolgáltatások kialakításának szempontjai (2020. október 2. péntek)

 • A civil-vállalati együttműködések sokszínűsége

 • Kapcsolódási pontok kialakításának módszerei

 • A szolgáltatás kialakításának alapvetései, követelményei

 • Jó gyakorlatok bemutatása vállalati partnerek bevonásával

 

A modul által megoldandó probléma:
A civil szervezeteknek nehézséget jelent a vállalati igények feltérképezése, a kapcsolódási pontok felismerése. 
 A modul célja:
Bemutatni, hogy milyen módon alakíthatóak ki civil programok üzleti szemléletű együttműködések létrehozásához, és milyen know-how-ra van szüksége egy vállalatnak. Első kézből, céges szakértők segítségével megismertetni a vállalati szektor igényeit. Jó gyakorlatok bemutatása által irányt mutatni az együttműködések sokszínű halmazában, bemutatni egy-egy vállalati problémára milyen válaszokat adhatók a civil oldalról.

 

Indul a saját szolgáltatás kidolgozása: a civil szervezetek megkezdik a saját szolgáltatásuk kitalálását, kidolgozását.
Minden modul része az erről szóló párbeszéd (mit talált ki, hol áll, kinek, miért, stb.)

 

 

4. Kommunikáció, marketing, értékesítés, tárgyalástechnika (2020. október 9.)

 • A kommunikáció főbb feladatai, céljai, eszköztára a vállalati együttműködésekben

 • Marketingeszközök a profitorientált működésben

 • A szolgáltatás-értékesítés főbb ismérvei

 • Tárgyalástechnikai alapismeretek, elevator pitch

A modul által megoldandó probléma:

A civil és vállalati működés és gondolkodás sok esetben nagyon távol áll egymástól, ezért az sokszor kommunikációs problémák fel a két szektor között. A modul abban segít, hogy tippeket, technikákat, eszközöket  mutasson a civilek számára e kommunikációs nehézségek leküzdésére.

A modul célja:
A modul abban nyújt segítséget, hogy tippeket, technikákat, eszközöket adjon/mutasson a civilek számára a szektorok közti kommunikációs nehézségek leküzdésére.   A képzés végén a civil szervezetek képesek lesznek összeállítani, megfogalmazni egy olyan rövid beszédet (elevator pitch), melyben néhány mondatban összegezhetik a szervezet, egy termék vagy szolgáltatás legfontosabb tulajdonságait, jellemzőit.

 

 

 5. Projektmenedzsment és hatásmérés (2020. október 16.)

 • A projektmenedzsment főbb feladatai

 • Mérföldkövek, értékelés szerepe

 • Hatásmérés (Good Impact hatásmérés megismertetése)

 • Ügyfélkezelés sajátosságai

A modul által megoldandó probléma:
A projekt megvalósítása és teljeskörű kivitelezése a projekt megtervezésével és értékesítésével még nem ér véget. A hosszútávú, piaci alapokon és bizalmon nyugvó vállalati együttműködések alapja a profi szemléletű projektmenedzsment. Enélkül a projekt nem lehet sikeres.
A modul célja:

Projektmenedzsment ismeretek átadása a résztvevőknek, bemutava, hogy melyek egy projekt megvalósításának főbb mérföldkövei, mire érdemes minden esetben odafigyelni. Hogyan tudják a vállalat érdekeit és működési modelljeit szem előtt tartva a projektet sikeresen levezényelni mindamellett, hogy odafigyelnek a projekt kommunikációs feladataira, a vállalat ezzel kapcsolatos elvárásaira.

A modul fontos eleme, hogy láttassuk a vállalatot, mint ügyfelet és mint megrendelőt - igényeivel, kéréseivel, szervezeti működésével együtt -  ügyfélkapcsolati és kezelési tanácsokat is adva a civil szervezetek számára. A képzési nap fontos láncszeme az értékelés és hatásmérés módszertanának megismerése is.

 

 

5+1.  Prezentációs technikák (2020. november 6. - a mentorprogram végéhez közeledve, a szolgáltatások bemutatása előtt)

 • Prezentáció elkészítésének főbb aspektusai

A modul által megoldandó probléma:
Sok civil szervezeteknek kevés kompetenciája van a jó és hatékony prezentációs technikákról, holott az értékesítés és az értékelés sikerének egyik záloga lehet ez a tudás. 
A modul célja:
Olyan prezentációs kompetenciát adjon a résztvevők kezébe, melyek segíteni tudják a tárgyalások és az értékesítés sikerességét.

 

 

A mentorprogramról

 

Az 5+1 modul elvégzése után minden civil szervezet saját mentorral dolgozik tovább. Közösen dolgozzák tovább és alakítanak ki egy a szervezet által ellátott feladatokkal kapcsolatos szolgáltatást, melynek célja, hogy azt a for-profit szektor bármely vállalata számára értékesíteni lehessen.

A mentorok olyan önkéntes „coachok”, akik HR, PR, CSR területen döntéshozóként dolgoznak, s akik munkájuk során a for-profit szektorban befogadják, elbírálják/megveszik azokat a szolgáltatásokat, mint amilyeneket az akadémia keretében képzett civil szervezetek is létrehoznak.

 

Mentorok Háza

 

A mentorprogram záró akkordjaként a résztvevő civil szervezetek prezentálják a kialakított szolgáltatásokat az összes mentor és civil résztvevő jelenlétében.

A mentor program céljai:

 • Személyes találkozásokkal még közelebb hozni egymáshoz civilt és vállalatot – szemléletet, gondolkodás, megközelítést

 • A képzés során megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati szinten történő megvalósításában jártasság, gyakorlati ismeret.

 • A for-profit szemlélet a mentorokon keresztül még erőteljesebben beépül a civil gyakorlatba.

 

A mentorprogram tervezett időpontja: 2020. október 16. – november 13. között

Mentorok Háza – prezentációs nap tervezett időpontja: 2020. november 13.

 

A programban való részvételre felkért vállalatok: Erste Bank Zrt.; Magnet Bank; dm Kft; PwC Magyarország; MAVIR Zrt.; MVM; bp ; Coca-Cola Magyarország Kft.; TATA Consultancy; Decathlon Magyarország; IBM Magyarország; Praktiker Magyarország; Egis Gyógyszergyár

 

  JELENTKEZEM  

 

Jelen anyag a Civil Impact tulajdonát képezi, annak részbeli vagy egészbeli felhasználása kizárólag a Civil Impact engedélyével lehetséges.

A változás jogát fenntartja.